Sigurnosne platforme

Mul-T-Lock® sve svoje proizvode izrađuje u jednoj od platformi koje se međusobno razlikuju po tehnološkom nivou, stupnju sigurnosti i pravne zaštite:

  • CLIQ®
  • MT5®
  • Interactive+
  • Integrator®
  • 7x7 


CLIQ® 

CLIQ® elektromehanička platforma najnovije generacije razvijena na osnovu patentiranih MT5 i Interactive+  platformi koja  kroz mikrotehnologiju ugrađenu u cilindre, lokote i ključeve omogućava dodatnu kontrolu i upravljanje sustavom zaključavanja.

Osnovne značajke CLIQ® su:

- mogućnost dobivanja informacije o osobi, vremenu i lokaciji korištenja ključa 

- autorizacija pristupa na osnovu vremena koja uključuje i tjedni raspored

- zaštićena komunikacija i vrlo visoka sigurnost

MT5®

MT5® je nova generacija mehaničke paltforme vrlo visoke sigurnosti sa višestrukim mehanizmom zaključavanja.

Patentna zaštita za MT5® vrijedi do 2025. godine i uz izradu ključa isključivo uz magnetnu sigurnosnu karticu na posebnom stroju pruža izuzetnu kontrolu izrade ključeva.

Ogroman broj kombinacija daje izuzetne mogućnosti prilikom izrade sustava zaključavanja.

Interactive+

Interactive+  jedinstvena i pouzdana Mul-T-Lock® platforma s teleskopskim klinovima i patentiranim interactivnim elementom na ključu za visokosigurnosne potrebe i razvijena je na osnovu Interactive platforme sa kojom se može kombinirati.

Vrlo visok stupanj pravne i tehnološke zaštite od neovlaštene izrade ključeva. 

Integrator®

Integrator® je patentno zaštićena unaprijeđena platforma 7x7 koja pruža visok stupanj pravne i tehnološke zaštite od neovlaštene izrade ključeva.  

7x7

Osnovna platforma sa sedam komora i klinova standardnog nivoa sigurnosti i solidnim mogućnostima za izradu sustava zaključavanja.

Za katalog o Mul-T-Lock® sigurnosnim platformama kliknite ovdje.