O nama

Podatci o tvrtci:

Polimac i Leskovar d.o.o.
Kovinska 9b
Zagreb

Upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu.
Registarski broj: 080095245
Matični broj: 3980634
OIB: 30130062037

Poslovni račun otvoren kod Sberbank d.d., Varšavska 2, Zagreb IBAN:HR5025030071100063991

Temeljni kapital iznosi 3.664.800,00 kuna i uplaćen je u cijelosti.

Članovi Uprave društva su:

Nadia Geras, Silvana Leskovar, Silvije Leskovar i Patrik Polimac